EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Data concurs: 2009  
Localitat: Vic (Barcelona)
Descripció projecte: En un solar frontissa, transició entre la ciutat consolidada tradicional i una de nou urbanisme de blocs lineals aïllats, es planteja la construcció de 85 habitatges de lloguer protegit i una planta baixa lliure que posteriorment es destinaria a algun equipament per la comunitat.

La proposta es recolza en dos conceptes absolutament clau per entendre-la: la integració urbanística de l’edifici, que ajudi a entendre aquesta transició esmentada, i el màxim respecte a les condicions bàsiques del disseny sostenible.

Així doncs, es planteja un edifici amb dues cares (materialitzades per un tractament de façana ventilada blanca i negra), una absolutament lineal enfrontada amb els blocs de recent construcció i l’altra de directriu quebrada, trencada, amb constants interrupcions i entrants i sortints que s’enfronta amb la zona consolidada tradicional. Aquesta, precisament, té una orientació oest, motiu pel qual s’introdueix una directriu nova en el disseny de la planta de l’edifici per tal que aquest es vagi obrint a Sud i el màxim nombre de sales d'estar puguin disfrutar del màxim nombre d'hores s'assolellament. També, i gràcies a la geometria complexa de la planta, s’aconsegueix que el màxim nombre de vivendes disposin de ventilació creuada natural i d’una correcta il·luminació natural de les estances.

Totes les vivendes disposen d’un matalàs tèrmic, format per una terrassa exterior, protegida per lames de protecció solar depenent de la orientació, i d’espais controlats per estendre la roba amb ventilació natural.

Així mateix, l’edifici parteix d’una altura de PB+6, encarada amb l’espai públic que s’obra i descendeix fins a PB+3. En punts estratègics, es van solapant les dues cares de l'edifici i es va entenent la doble pell que conforma el projecte: la blanca i la negra, donant la imatge que una s’amaga darrera l’altra i que en ocasions, tímidament, es van deixant veure.

_ESP

Fecha concurso: 2009
Localidad: Vic (Barcelona)
Descripción proyecto:
En un solar bisagra, transición entre la ciudad consolidada tradicional y una de nuevo urbanismo de bloques lineales aislados, se plantea la construcción de 85 viviendas de alquiler protegido y una planta baja libre que posteriormente se destinaría a algún equipamiento para la comunidad.

La propuesta se apoya en dos conceptos absolutamente clave para entenderla: la integración urbanística del edificio, que ayude a entender esta transición mencionada, y el máximo respeto a las condiciones básicas del diseño sostenible.

Así pues, se plantea un edificio con dos caras (materializadas por un tratamiento de fachada ventilada blanca y negra), una absolutamente lineal enfrentada con los bloques de reciente construcción y otra de directriz quebrada, con constantes interrupciones y entrantes y salientes que se enfrenta con la zona consolidada tradicional. Esta, precisamente, tiene una orientación oeste, por lo que se introduce una directriz nueva en el diseño de la planta del edificio para que éste se vaya abriendo a Sur y el máximo número salas de estar puedan disfrutar del máximo número de horas de asoleo. También, y gracias a la geometría compleja de la planta, se consigue que el máximo número de viviendas dispongan de ventilación cruzada natural y de una correcta iluminación natural de las estancias.

Todas las viviendas disponen de un colchón térmico, formado por una terraza exterior, protegida por lamas de protección solar dependiendo de la orientación, y de espacios controlados para tender la ropa con ventilación natural.

Asimismo, el edificio parte de una altura de PB +6, encarada con el espacio público que se abre y desciende hasta PB +3. En puntos estratégicos, se van solapando las dos caras del edificio y se va entendiendo la doble piel que conforma el proyecto: la blanca y la negra, dando la imagen que se esconden una detrás de la otra y que en ocasiones, tímidamente, se van dejando ver.

Top