EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 1825,28 m2
Data projecte: 2003
Localitat: Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte:
Al casc antic de la població es construeix un edifici de 11 habitatges. Aquest havia d’enfrontar-se, per un costat, a un espai obert en forma de plaça i, per altre, a un carrer del casc antic de reduïdes dimensions. A més, fruit d’aquesta diversa realitat de l’entorn, la normativa contemplava un canvi en l’altura reguladora de l’edifici (aspecte que s’intenta emfatitzar amb el canvi de color en façana).

El projecte, amb un llenguatge formal típic de casc antic -eminentment massís i amb una successió ordenada d’obertures- intenta recuperar mitjançant la seva alineació en façana una traça antiga del carrer. Amb aquesta intenció, doncs, les plantes superiors volen per sobre el carrer a mesura que l’edifici s’acosta a la plaça, comprimint la secció de la via abans de l’explosió espacial que suposa en el teixit urbà l’aparició de l’espai obert de la plaça. Donada la secció estreta del carrer es decideix que la planta baixa respecti la traça actual del carrer –més ample- mentre que, tal com s’ha explicat, les plantes superiors responguin a les seves alineacions històriques.

A nivell funcional l’edifici intenta captar el màxim de llum natural possible que, en un emplaçament d’aquestes característiques, es considera de vital importància. Amb aquest objectiu s’emmarquen les obertures amb una pedra de color clar, intentant aprofitar l’excel·lent difusió de la llum a l’impactar en superfícies clares.

_ESP

Superficie construida: 1.086,87 m2
Fecha proyecto: 2003
Localidad: Centelles (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
En el casco antiguo de la población se construye un edificio de 11 viviendas. Este debía enfrentarse, por un lado, a un espacio abierto en forma de plaza y, por otro, a una calle del casco antiguo de reducidas dimensiones. Además, fruto de esta diversa realidad del entorno, la normativa contemplaba un cambio en la altura reguladora del edificio (aspecto que se intenta enfatizar con el cambio de color en fachada).
El proyecto, con un lenguaje formal típico de casco antiguo -eminentemente macizo y con una sucesión ordenada de aberturas- intenta recuperar mediante su alineación en fachada una traza antigua de la calle. Con esta intención, pues, las plantas superiores vuelan por encima de la calle a medida que el edificio se acerca a la plaza, comprimiendo la sección de la vía antes de la explosión espacial que supone en el tejido urbano la aparición del espacio abierto de la plaza. Dada la sección estrecha de la calle se decide que la planta baja respete la traza actual de la calle -más ancha- mientras que, tal como se ha explicado, las plantas superiores respondan a sus
alineaciones históricas.
A nivel funcional el edificio intenta captar el máximo de luz natural posible que, en un emplazamiento de estas características, se considera de vital importancia. Con este objetivo se enmarcan las aberturas con una piedra de color claro, intentando aprovechar la excelente difusión de la luz al impactar en superficies claras.

Top