EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

Superfície construïda: 5.210,34 m2
Data projecte: 1998
Localitat: Vic (Barcelona)                                                              Estat: Construït                                                                   Descripció projecte:                                                                                            -El projecte es situa en un encreuament clau, actuant com a frontissa entre el nou Vic emergent (encapçalat per les facultats de la Universitat de Vic) i el Vic històric i tradicional. Aquest emplaçament encara resulta ser més privilegiat quan a la façana Sud (lateral) del projecte dóna al gran parc dels Estudis, pulmó verd de la zona universitària
-Davant aquesta diversitat de situacions l'edifici respon amb varietat de llenguatges, tots ells relligats pel mateix material de façana, que actua com element unificador: totxo massís semimanual hidrofugat. Certs elements, tals com voladissos i terrasses, resguarden l'edifici de l'excés de radiació solar a l'estiu alhora que la permeten en les epòques hivernals.
-La tipologia d'habitatge passant projectada permet tenir ventilació creuada natural en tots els habitatges. Els talls verticals est-oest entre blocs que s'introdueixen, permeten que un gran nombre de pisos puguin captar llum natural per tres façanes. Aquests talls, doncs, independitzen les escales aconseguint blocs completament aïllats tan sols relligats per la planta quarta, dissenyada a mode de pont penjat sobre el buit.  

_ESP

Superficie construida: 5.210,34 m2
Fecha proyecto: 1998
Localidad: Vic (Barcelona)
Estado: Construido
Descripción proyecto:
-El proyecto se sitúa en una posición clave, actuando como bisagra entre el nuevo Vic emergente (encabezado por las facultades de la Universidad de Vic) y el Vic histórico y tradicional. Este emplazamiento aún resulta ser más privilegiado cuando en la fachada Sur (lateral) del proyecto da al gran parque “dels Estudis”, pulmón verde de la zona universitaria
-Ante esta diversidad de situaciones el edificio responde con variedad de lenguajes, todos ellos religados por el mismo material de fachada, que actúa como elemento unificador: ladrillo macizo semimanual hidrofugado. Ciertos elementos, tales como voladizos y terrazas, resguardan el edificio del exceso de radiación solar en verano a la vez que la permiten en las épocas invernales.
-La tipología de vivienda pasante proyectada permite tener ventilación cruzada natural en todas las viviendas. Los cortes verticales este-oeste entre bloques que se introducen, permiten que un gran número de pisos puedan captar luz natural por tres fachadas. Estos cortes, pues, independizan las escaleras consiguiendo bloques completamente aislados sólo unidos por la planta cuarta, diseñada a modo de puente colgado sobre el vacío.


Top