EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 19.751 m2
Data projecte: 2014
Localitat: Móra d'Ebre (Tarragona).
Estat: Concurs restringit guanyat.
Descripció del projecte:
La proposta arquitectònica que es presenta es basa en una decisió projectual clau: regularitzar la massa construïda i ubicar terrasses i espais oberts a la intersecció entre els diversos blocs. Amb aquesta decisió, potent a nivell formal i estratègica a nivell tècnic i constructiu, es persegueixen els següents objectius bàsics:

    - Terrasses com a ròtules entre blocs: Dins la unitat formal del conjunt, la separació entre els blocs identifica clarament cadascun d’ells. Les terrasses i els espais exteriors s’ubiquen com a punts de ròtula i conformen el teló de fons transparent de les places.
    - Terrasses i espais intermedis interior-exterior: S’aconsegueixen espais exteriors complementaris als habitatges, espais òptims tan nivell funcional com de comportament energètic dels habitatges. S’aconsegueixen petites “cases unifamiliars” en altura, gràcies als generosos complements exteriors als habitatges i a una imatge més amable del conjunt.
    - Geometria més regular: S’eliminen els espais excessivament profunds així com angles aguts i geometries no regulars de difícil integració en els habitatges.
    - Millora de les condicions de ventilació: Mitjançant aquesta operació es guanya perímetre per poder ventilar les peces principals dels habitatges a l’exterior.  
    - Racionalitat constructiva: Gràcies a la col·locació dels espais exteriors s’aporta racionalitat a la construcció i facilita una possible actuació per fases.

El projecte també incideix en la optimització del número d’escales i ascensors per tal que amb el mínim nombre d’aquests es puguin complir els requisits normatius i l’evacuació en cas d’incendi. Aquest aspecte no tan sols és important en la distribució dels habitatges i en la minimització de la ratio de superfície usada per elements comuns, sinó que és un element absolutament imprescindible en una distribució racional de l’aparcament subterrani.


_ESP

Superficie construida: 19.751 m2
Fecha proyecto: 2014
Localidad: Móra d'Ebre (Tarragona).
Estado: Concurso restringido ganado.
Descripció del projecte:
La propuesta arquitectónica que se presenta se basa en una decisión proyectual clave: regularizar la masa construida y ubicar terrazas y espacios abiertos en la intersección entre los diversos bloques. Con esta decisión, potente a nivel formal y estratégica a nivel técnico y constructivo, se persiguen los siguientes objetivos básicos:

    - Terrazas como rótulas entre bloques: Dentro de la unidad formal del conjunto, la separación entre los bloques hace que se identifique claramente cada uno de ellos. Las terrazas y los espacios exteriores se ubican como puntos de rótula y conforman el telón de fondo transparente de las plazas.
    - Terrazas y espacios intermedios interior-exterior: Se consiguen espacios exteriores complementarios a las viviendas, espacios óptimos tanto a nivel funcional como de comportamiento energético de las viviendas. Se consiguen pequeñas “casas unifamiliares” en altura, gracias a los generosos complementos exteriores que disponen las viviendas y a una imagen más amable del conjunto.
    - Geometría más regular: Se eliminan los espacios excesivamente profundos así como los ángulos agudos y las geometrías no regulares de difícil integración en las viviendas.
    - Mejora de les condiciones de ventilación: Mediante esta operación se gana perímetro para poder ventilar las piezas principales de las viviendas al exterior.
    - Racionalidad constructiva: Gracias a la colocación de los espacios exteriores se aporta racionalidad a la construcción y se facilita una posible actuación por fases.

El proyecto también incide en la optimización de escaleras y ascensores para que con el mínimo número de éstos se puedan cumplir los requisitos normativos y la evacuación en caso de incendio. Este aspecto no sólo es importante para la distribución de las viviendas y en la minimización de la ratio de superficie usada para elementos comunes, sino que es un elemento absolutamente imprescindible en una distribución racional del aparcamiento subterráneo.

                                                                       

Top