EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

A continuació es mostren algun dels treballs d'investigació, articles, participació en congressos i col·laboracions diverses realitzades en universitats, revistes científiques, conferències, mitjans de comunicació escrits i en ràdios amb l'objectiu d'aconseguir una difusió major de l'arquitectura.

_ESP

A continuación se muestran algunos de los trabajos de investigación, artículos, participación de congresos y colaboraciones diversas realizadas en universidades, revistas científicas, conferencias, medios de comunicación escritos o en radios con el objetivo de conseguir una mayor difusión de la arquitectura.


- Treballs d'investigació / Trabajos de investigación:

- Aparells de recolzament. El disc intervertebral i els aparells de recolzament en estructures d'edificació: proposta d'evolució d'aquests vers la configuració dels primers.

- Tesis doctoral: Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuesta de mejora para el caso de estudio.


- Articles en revistes científiques / Artículos en revistas científicas:

- Elogio de una nueva sección a propósito de la optimización del tubo.


- Participació en congressos / Participación en congresos:

- Numerical analysis of sliding rigid beam-column joints made from encased tubes for high-rise structures.

- Articles i escrits de difusió / Escritos y artículos de difusión:

- Nueva certificación energética para viviendas: las claves del Decreto.

- Arquitectura responsable: declaración de intenciones.


Sisme i disseny arquitectònic.pdf


Sistemes antisísmics en edificis.pdf


Guia pràctica de criteris per a la selecció d'un pis.pdf


Apectes a tenir en compte abans del disseny d'un habitatge.pdf


Energies alternatives en edificis.pdf


Sostenibilitat i Arquitectura.pdf


Guastavino i l'exportació de la volta a la catalana.pdf

Top