EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

En aquest apartat es mostren algun dels habitatges unifamiliars projectats per aa.

És evident que no és possible que hi apareguin tots aquells treballs que ens hauria agradat mostrar. Per pal·liar aquest fet, però, s’intenta que la mostra escollida sigui representativa en funció de les diverses tipologies edificatòries, superfície dels projectes, any de realització, ubicació, responsabilitat urbana i mediambiental i, d’aquesta manera, mostrar una selecció suficientment diversa.

Es poden veure imatges i una breu descripció clicant les subcategories de cada projecte concret!


_ESP

En este apartado se muestran alguna de las viviendas unifamiliares proyectadas por aa.

Es evidente que no es posible que aparezcan todos aquellos trabajos que nos hubiera gustado mostrar. Para paliar este hecho, pero, se intenta que la muestra escogida sea representativa en función de las diversas tipologías edificatorias, superficie de los proyectos, año de realización, ubicación, responsabilidad urbana y medioambiental y, de este modo, mostrar una selección suficientemente diversa.

Se pueden ver imágenes y una breve descripción clicando las subcategorías de cada proyecto concreto!


Top