EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 228,17 m2
Data projecte: 1985
Localitat: Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)
Estat: Construïda.
Descripció projecte: El projecte intenta dotar la vivenda d’una sensació de moviment, provocada pel perfil de la coberta i pels talls que s’hi efectuen que materialitzen unes afuades geometries. La sensació que la teulada és un element que vetlla en tot moment pel benestar dels habitants de la construcció és present en qualsevol de les perspectives de la vivenda. Aquesta voluntat es fa clarament palesa en el seu gest d’anar a buscar als habitants a l’entrada del jardí, rebaixant la seva altura i donant-los la benvinguda amb una escala molt més acollidora.

_ESP

Superficie construida: 228,17 m2
Fecha proyecto: 1985
Localidad: Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)
Estado: Construida.
Descripción proyecto:
El proyecto intenta dotar a la vivienda de una sensación de movimiento, provocada por el perfil de la cubierta y por los cortes que se efectúan que materializan unas afiladas geometrías. La sensación que el tejado es un elemento que vela en todo momento por el bienestar de los habitantes de la construcción está presente en cualquiera de las perspectivas de la vivienda. Esta voluntad se hace claramente patente en su gesto de ir a buscar a los habitantes a la entrada del jardín, rebajando su altura y dándoles la bienvenida con una escala mucho más acogedora.

Top