EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 368,52 m2
Data projecte: 2009.
Localitat: Tona (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte: En una parcel·la de generosa superfície es projecta un habitatge que, per tal que tingui més presència en l’extens terreny on s’ubica, es disgrega en dues ales clarament diferenciades (zona de dia i zona de nit) enllaçades per un espai central a doble altura que conté l’accés a la vivenda i l’escala com a element escultural. Entre aquests dos cossos edificats s’efectua un gir en planta, cosa que fa que les perspectives de la casa sempre siguin esbiaixades i difícilment es pugui tenir una visió plana d’alguna façana. Aquesta distorsió en la seva col·locació dota a la casa d’una peculiar sensació dinàmica, alhora que ofereix espais plenament protegits com el porxo obert al jardí entre les dues ales o l’accés a la vivenda.

L’edificació respon a dues cares, induïdes per les funcions pública (accés, carrer principal) i privada (jardí, estances principals) de la vivenda cosa que queda manifestat en les imatges definitives que es mostren i en la obertura o tancament de les façanes vers les dues realitats.

_ESP

Superficie construida: 368,52 m2
Fecha proyecto: 2009.
Localidad: Tona (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
En una parcela de generosa superficie se proyecta una vivienda que, para que tenga más presencia en el extenso terreno donde se ubica, se disgrega en dos alas claramente diferenciadas (zona de día y zona de noche) enlazadas por un espacio central a doble altura que contiene el acceso a la vivienda y la escalera como elemento escultural. Entre estos dos cuerpos edificados se efectúa un giro en planta, lo que hace que las perspectivas de la casa siempre sean sesgadas y difícilmente se pueda tener una visión plana de alguna fachada. Esta distorsión en su colocación dota a la casa de una peculiar sensación dinámica, a la vez que ofrece espacios plenamente protegidos como el porche abierto al jardín entre las dos alas o el acceso a la vivienda.

La edificación responde a dos caras, inducidas por las funciones pública (acceso, calle principal) y privada (jardín, estancias principales) de la vivienda lo que queda patente en las imágenes definitivas que se muestran y en la apertura o cierre de las fachadas hacia las dos realidades.

Top