EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 183,59 m2
Data projecte: 2007
Localitat: Fontanelles - Muntanyola (Barcelona)
Estat: En construcció.
Descripció projecte: La llibertat formal i les ganes de buscar un resultat final diferent al de l’entorn immediat que es tenia, va possibilitat el projecte que es mostra en les imatges. Una vivenda desenfadada, alegre i juvenil que juga constantment amb altures interiors simples, dobles i a mig camí entre unes i les altres i que mostra aquesta característica fonamental en façana gràcies a uns voladissos de formigó, que alhora serveixen per protegir-les.

La incorporació d’un element tradicional, una llar de foc, com a cor de la sala d’estar menjador es reinterpreta en un vocabulari modern a través del tamany i importància que aquesta acaba adquirint i al revestiment d’acer cortén, aspectes que comporten el contrapunt vertical a la composició exterior eminentment horitzontal.

També mereix ser destacat el tractament de la construcció a l’arribar a contactar amb el terreny, elevada lleugerament per uns perfils metàl·lics i sotmetent  la part més inferior a una profunda ombra que sembla fer volar la casa. De nit, i seguint amb aquesta mateixa idea, s’hi encasten unes lluminàries que creen la desitjada sensació d’ingravidesa.

_ESP

Superficie construida: 183,59 m2
Fecha proyecto: 2007
Localidad: Fontanelles - Muntanyola (Barcelona)
Estado: En construcción.
Descripción proyecto:
La libertad formal y las ganas de buscar un resultado final diferente al del entorno inmediato que se tenía, posibilitó el proyecto que se muestra en las imágenes. Una vivienda desenfadada, alegre y juvenil que juega constantemente con alturas interiores simples, dobles y a medio camino entre unas y otras y que muestra esta característica fundamental en fachada gracias a unos voladizos de hormigón, que a su vez sirven para protegerlas.

La incorporación de un elemento tradicional, una chimenea, como corazón de la sala de estar comedor se reinterpreta en un vocabulario moderno a través del tamaño e importancia que ésta acaba adquiriendo y al revestimiento de acero cortén, aspectos que conllevan el contrapunto vertical a la composición exterior eminentemente horizontal.

También merece ser destacado el tratamiento de la construcción al llegar a contactar con el terreno, elevada ligeramente por unos perfiles metálicos y sometiendo la parte más inferior a una profunda sombra que parece hacer volar la casa. De noche, y siguiendo con esta misma idea, se encastan unas luminarias que crean la deseada sensación de ingravidez.

Top