EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 270,72 m2
Data projecte: 1985
Localitat: Taradell (Barcelona)
Estat: Construïda.
Descripció projecte: El projecte parteix d’una geometria extremadament clara, en forma d’L, la qual es treballa perforant-la per tal de disposar-hi els porxos i terrasses. La coberta, que acaba sent l’element principal del projecte, ofereix intencionadament la imatge de protecció gràcies als seus ràfecs generosos i a la radicalitat de la seva geometria que, en alguns casos, descendeix fins a gairebé entrar en contacte amb el terreny. El gest clar i contundent d’aquesta obra la casa vers el seu accés principal i vers les orientacions desitjades alhora que dota de la intimitat i protecció necessàries a les zones que així es creu necessari.

L’estètica agressiva i contundent de la construcció rau, principalment, en la senzillesa d’un sol gest projectual que es manté des dels primers esbossos del projecte fins al resultat final construït.

_ESP

Superficie construida: 270,72 m2
Fecha proyecto: 1985
Localidad: Taradell (Barcelona)
Estado: Construida.
Descripción proyecto:
El proyecto parte de una geometría extremadamente clara, en forma de L, la que se trabaja perforándola para disponer en ella los porches y terrazas. La cubierta, que termina siendo el elemento principal del proyecto, ofrece intencionadamente la imagen de protección gracias a sus aleros generosos y la radicalidad de su geometría que, en algunos casos, desciende hasta casi entrar en contacto con el terreno. El gesto claro y contundente de ésta abre la casa hacia su acceso principal y hacia las orientaciones deseadas al mismo tiempo que dota de la intimidad y protección necesarias a las zonas que así se cree necesario.

La estética agresiva y contundente de la construcción radica, principalmente, en la sencillez de un solo gesto proyectual que se mantiene desde los primeros bocetos del proyecto hasta el resultado final construido.

Top