EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 693,68 m2
Data projecte: 1989
Localitat: Vic (Barcelona)
Estat: Construïda.
Descripció projecte: El projecte, de gran superfície construïda, s’enfronta a la construcció d’un gran volum edificat a través del contrast entre el blanc del totxo de formigó amb que es revesteix la vivenda i el negre de la pissarra de la teulada i de la pedra. La pretensió era alleugerir visualment l’impacte del volum edificat a través de la coberta, tallada a diferents nivells, que seguia la seva pròpia lògica i s’extenia més enllà de la projecció estricta del cos edificat, generant espais exteriors coberts a doble altura com el de l’entrada principal amb unes interessants vistes en diagonal.

Interiorment el cor de la vivenda és l’escala, que connecta física i visualment els diversos nivells de l’edificació convertint el fet de pujar i baixar en un agradable passeig entre espais a diverses altures i vistes creuades amb l’exterior, banyat, aquest espai, per una controlada llum natural que penetra a través de les obertures. A més, l’escala com a element escultural, va esdevenir un element clau en la funció de passarel·la de moda que havia de tenir aquest espai central de la vivenda.

_ESP

Superficie construida: 693,68 m2
Fecha proyecto: 1989
Localidad: Vic (Barcelona)
Estado: Construida.
Descripción proyecto:
El proyecto, de gran superficie construida, se enfrenta a la construcción de un gran volumen edificado a través del contraste entre el blanco del ladrillo de hormigón con que se reviste la vivienda y el negro de la pizarra del tejado y de la piedra. La pretensión era aligerar visualmente el impacto del volumen edificado a través de la cubierta, cortada a diferentes niveles, que seguía su propia lógica se extendía más allá de la proyección estricta del cuerpo edificado, generando espacios exteriores cubiertos a doble altura como el de la entrada principal con unas interesantes vistas en diagonal.

Interiormente el corazón de la vivienda es la escala, que conecta física y visualmente los diversos niveles de la edificación convirtiendo el hecho de subir y bajar en un agradable paseo entre espacios a diversas alturas y vistas cruzadas con el exterior, bañado, este espacio, por una controlada luz natural que penetra a través de las aberturas. Además, la escalera como elemento escultural, se convirtió en un elemento clave en la función de pasarela de moda que debía tener este espacio central de la vivienda.

Top