EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: http://www.coac.net                                 

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España: http://www.cscae.com

Universitat Politècnica de Catalunya: http://www.upc.edu

Escola Tècncia Superior d'Arquitectura de Barcelona: http://www.etsab.upc.edu

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès:  http://www.etsav.upc.edu

Departament de Medi Ambient i Habitatge:  http://mediambient.gencat.cat

Departament de Territori i Sostenibilitat: http://www.gencat.cat/ptop

Departament d'Empresa i Ocupació: http://www.gencat.cat/diue

Gestió d'Infrastructures S.A.U: http://www.gisa.es

Agència Catalana de l'Aigua: http://aca-web.gencat.cat/aca

Agència de Residus de Catalunya: http://www.arc.cat/ca

Ministerio de la Vivienda: http://www.mviv.es

Ministerio de Ciencia e Innovación: http://web.micinn.es


Top