EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

Drets reservats:

Copyright © Alentorn i Alentorn Arquitectes, SLP - 2020.

Queden reservats tots els drets de la documentació continguda en aquest web, sempre que no es citi la font d'on s'ha extret.
Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, per qualsevol finalitat, i per qualsevol mitjà.

Privacitat i protecció de dades personals:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de Caràcter personal (LOPD), s'informa als usuaris que, la cessió de dades en aquesta pàgina Web, suposa el consentiment per la seva part perquè Alentorn i Alentorn Arquitectes, SLP, tracti de forma autoritzada les seves dades personals amb la finalitat de complir amb l'objecte social de l'empresa.
Així mateix, s'informa de la possibilitat que Vostè exerceixi, segons estableix la LOPD, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades personals, dirigint-se a Alentorn i Alentorn Arquitectes, SLP, ja sigui enviant un missatge a jaumealentorn@yahoo.es o per carta certificada, en què consti com a referència DADES PERSONALS i el dret que vostè vulgui exercir.

_ESP

Derechos reservados:

Copyright © Alentorn i Alentorn Arquitectes, SLP - 2020.

Quedan reservados todos los derechos de la documentación contenida en esta web, siempre que no se cite la fuente de donde se ha extraído.
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o difusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, para cualquier finalidad, y por cualquier medio.

Privacidad y protección de datos personales:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa a los usuarios que, la cesión de datos en esta página Web, supone el consentimiento por su parte para que Alentorn i Alentorn Arquitectes, SLP, trate de forma autorizada sus datos personales con la finalidad de cumplir con el objeto social de la empresa.
Asimismo, informa de la posibilidad que Usted ejerza, según establece la LOPD, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiéndose a Alentorn i Alentorn Arquitectes, SLP, ya sea enviando un mensaje a jaumealentorn@yahoo.es o por carta certificada, en el que conste como referencia DATOS PERSONALES y el derecho que usted quiera ejercer.


Top