EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
"Pla Noguera"
Masia a Centelles
Masia a Vic
"Mas el Nadal"
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

En aquest apartat es mostren alguna de les masies i dels establiments de turisme rural projectats per aa.

És evident que no és possible que hi apareguin tots aquells treballs que ens hauria agradat mostrar. Per pal·liar aquest fet, però, s’intenta que la mostra escollida sigui representativa en funció de les diverses tipologies edificatòries, superfície dels projectes, any de realització, ubicació, responsabilitat urbana i mediambiental i, d’aquesta manera, mostrar una selecció suficientment diversa.

Es poden veure imatges i una breu descripció clicant les subcategories de cada projecte concret!

_ESP

En este apartado se muestran alguna de las masías y de los establecimientos de turismo rural proyectados por aa.

Es evidente que no es posible que aparezcan todos aquellos trabajos que nos hubiera gustado mostrar. Para paliar este hecho, pero, se intenta que la muestra escogida sea representativa en función de las diversas tipologías edificatorias, superficie de los proyectos, año de realización, ubicación, responsabilidad urbana y medioambiental y, de este modo, mostrar una selección suficientemente diversa.

Se pueden ver imágenes y una breve descripción clicando las subcategorías de cada proyecto concreto!

Top