EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
"Pla Noguera"
Masia a Centelles
Masia a Vic
"Mas el Nadal"
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 329,30 m2
Data projecte: 2003
Localitat: Centelles (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte:
- Imatge exterior massiva gràcies a la seva construcció amb pedra i el controlat tamany de les seves obertures.
- Els materials d’alta qualitat com la pedra, la fusta i la ceràmica així com la seva curosa posta en obra són detalls que, finalment, qualifiquen tant l’exterior com l’interior d’aquesta construcció i la fan conviure harmònicament amb l’entorn on s’ubica.

_ESP

Superficie construida: 329,30 m2
Fecha proyecto: 2003
Localidad: Centelles (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
- Imagen exterior masiva gracias a su construcción con piedra y el controlado tamaño de sus aberturas.
- Los materiales de alta calidad como la piedra, la madera y la cerámica así como su cuidada puesta en obra son detalles que, finalmente, califican tanto el exterior como el interior de esta construcción y la hacen convivir armónicamente con el entorno donde se ubica.

Top