EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
"Pla Noguera"
Masia a Centelles
Masia a Vic
"Mas el Nadal"
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 780 m2
Data projecte: 2000
Localitat: Vic - Sentfores (Barcelona)
Estat: Construït
Descripció projecte:
- El projecte manté la concepció exterior d'una masia que, per la seva localització a l'entrada del nucli de Sentfores, guarda certa importància en l'imaginari col·lectiu de la zona.
- La imatge exterior, amb pedra i fusta, és la d'una construcció massissa i de caràcter tradicional, fet, aquest, que es veu capgirat a l'interior de l'edificació on s'introdueixen elements de modernitat que en fan canviar radicalment el concepte que, a priori, es podia tenir de la construcció.
- L'exercici de contrastar en un mateix projecte l'arquitectura tradicional i elements de marcat caràcter modern conformant una única construcció amb coherència formal és, en aquest projecte, plenament satisfactori.

_ESP

Superficie construida: 780 m2
Fecha proyecto: 2000
Localidad: Vic - Sentfores (Barcelona)
Estado: Construido
Descripción proyecto:
- El proyecto mantiene la concepción exterior de una masía que, por su localización en la entrada del núcleo de Sentfores, guarda cierta importancia en el imaginario colectivo de la zona.
- La imagen exterior, con piedra y madera, es la de una construcción maciza y de carácter tradicional, hecho, este, que se ve invertido en el interior de la edificación donde se introducen elementos de modernidad que hacen cambiar radicalmente el concepto que, a priori, se podía tener de la construcción.
- El ejercicio de contrastar en un mismo proyecto la arquitectura tradicional y elementos de marcado carácter moderno conformando una única construcción con coherencia formal es, en este proyecto, plenamente satisfactorio.

Top