EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
"Pla Noguera"
Masia a Centelles
Masia a Vic
"Mas el Nadal"
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 341,72 m2
Data projecte: 2009 - actualitat
Localitat: Balenyà (Barcelona).
Estat: En construcció.
Descripció projecte:
- El projecte intenta consolidar els aspectes originals de la masia i adaptar-la a les comoditats i necessitats pròpies del segle XXI. L'objectiu és rehabilitar i reconstruir respectant el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original.
- La volumetria exterior és continguda i rotunda, pròpia d'aquesta tipologia de construcció.
- Sensacions de massivitat i pesantor són clarament les que dominen en l'aspecte general de la construcció, augmentades, aquestes, pel tamany i les proporcions verticals de les obertures que es practiquen als murs.
- És interessant la relació que adquireixen els nous espais interiors projectats amb l’estructura tradicional de la construcció.

_ESP

Superficie construida: 341,72 m2
Fecha proyecto: 2009 - actualidad
Localidad: Balenyà (Barcelona).
Estado: En construcción.
Descripción proyecto:
- El proyecto intenta consolidar los aspectos originales de la masía y adaptarla a las comodidades y necesidades propias del siglo XXI. El objetivo es rehabilitar y reconstruir respetando el volumen edificado preexistente y la composición volumétrica original.
- La volumetría exterior es contenida y rotunda, propia de esta tipología de construcción.
- Sensaciones de masividad y pesadez son claramente las que dominan en el aspecto general de la construcción, aumentadas, estas, por el tamaño y las proporciones verticales de las aberturas que se practican en los muros.
- Es interesante la relación que adquieren los nuevos espacios interiores proyectados con la estructura tradicional de la construcción.

Top