EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
CV JAF
CV JAP
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
Jaume Alentorn i Ferrer:     

_CAT

- Arquitecte (1976) per la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona).

- Professor associat al Departament d’Estructures Arquitectòniques (des del 1976 fins l’actualitat) de la Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès).

_ESP

- Arquitecto (1976) por la Universidad Politécnica de Catalunya (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona).

- Profesor asociado al Departamento de Estructuras Arquitectónicas (desde 1976 hasta la actualidad) de la Universidad Politécnica de Catalunya - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès).Jaume Alentorn i Puigcerver:

_CAT

-Arquitecte (2007) per la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona).

-Màster Oficial en Tecnologia, especialitat en Disseny i Anàlisi d’Estructures Arquitectòniques (2009) per la Universitat Politècnica de Catalunya (Escolta Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès).

- Doctor Arquitecte. Tesi titulada "Estudi de la presició del mètode dels components per la predicció del comportament rotacional d'una base de pilar. Proposta de millora per al cas d'estudi" llegida a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) el 4 de març de 2016. Qualificació: Excel.lent Cum Laude.

- Professor associat al Departament d’Estructures Arquitectòniques (des de juny de 2009 fins l’actualitat) de la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona). També imparteix docència a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Universitat Politècnica de Catalunya).

_ESP

-Arquitecto (2007) por la Universidad Politécnica de Catalunya (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona).

-Máster Oficial en Tecnología, especialidad en Diseño y Análisis de Estructuras Arquitectónicas (2009) por la Universidad Politécnica de Catalunya (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès).

- Doctor Arquitecto. Tesis titulada "Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuesta de mejora para el caso de estudio" leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Universidad Politécnica de Catalunya) el 4 de marzo de 2016. Calificación: Ecxelente Cum Laude.

- Profesor asociado al Departamento de Estructuras Arquitectónicas (desde junio de 2009 hasta la actualidad) de la Universidad Politécnica de Catalunya (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona). También imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (Universidad Politécnica de Catalunya).

Top