EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
CV JAF
CV JAP
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Jaume Alentorn i Ferrer (Barcelona, 1953)
Soci fundador d’ alentornialentornarquitectesslp

Jaume Alentorn i Ferrer es gradua com a Arquitecte, especialitat d’edificació, amb tan sols 23 anys, l’any 1976. Va tenir el privilegi de tenir arquitectes de talla nacional i internacional com a professors com per exemple: Rafael Moneo, Robert Terrades, Carles Buixadé, Joan Margarit, els germans Solà-Morales o  Josep Maria Sostres entre d’altres.

Ja des de quart any de carrera col·labora amb el Departament d’Estructures Arquitectòniques de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya i, el mateix any que acaba la carrera, es converteix en professor.

Actualment és un especialista de reconegut prestigi en estructures de formigó i al llarg de la seva carrera docent ha impartit classes tant a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona com a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ambdues de la Universitat Politècnica de Catalunya. Al llarg de la seva llarga trajectòria ha participat en diversos equips docents encapçalats, entre d’altres, pels catedràtics Carles Buixadé, Joan Margarit o Lluís Moya desenvolupant classes teòriques i pràctiques de formigó armat i teoria d’estructures de les assignatures d’Estructures Arquitectòniques II i Estructures Arquitectòniques III. Actualment forma part de l’equip docent del Dr. Jordi Maristany.
Així mateix, puntualment, també ha estat convidat per donar conferències en màsters desenvolupats a la mateixa Universitat Politècnica de Catalunya.

Des de 2001 i fins a l’actualitat ha estat membre de diversos Tribunals Finals de Carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, com a especialista d’estructures. Ha estat compartint tribunal amb arquitectes com Jordi Bellmunt, Joan Viader o Joan Roig entre d’altres. Actualment es troba dins l’aula de la línia de PFC  d’Arquitectura i Paisatge.
Es calcula que han passat per les seves mans més de 6.000 alumnes nacionals i internacionals d’arquitectura.

Jaume Alentorn i Ferrer també va ser arquitecte municipal dels Ajuntaments de Taradell, Viladrau, Sant Julià de Vilatorta i assessor del d’Espinelves durant el període 1977-80, on va adquirir una gran experiència en temes de desenvolupament i gestió urbanística.

Professionalment té una extensa experiència en tot tipus de projectes d’edificació i urbanisme, així com en les respectives direccions d’obra. Es calcula que més de mig milió de m2 porten el seu segell. La varietat en els projectes és exemple del seu constant esperit de superació i ha hagut d’abordar obres de gran complexitat tècnica passant per tots els registres i tipologies possibles: des de les de major importància i singularitat fins a les més domèstiques.  El seu caràcter marcadament professional ha fet que clients com la Generalitat de Catalunya, La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, Caixa de Manlleu, diverses administracions municipals, empreses privades de diversa envergadura així com una gran varietat de persones particulars hagin confiat en ell els seus projectes.
Així mateix, Jaume Alentorn i Ferrer és responsable del disseny i construcció de grans àrees comercials i d’oci, com per exemple la de Granollers, que es va completar amb uns multicinemes, així com de diversos establiments de les marques Caprabo (Eroski) i Lid’l emplaçats per tot el territori.
També cal destacar que un dels seus edificis té la seva planta soterrani -2 integrada al recorregut arqueològic del Museu de Badalona, convertint-se en un exercici de gran complexitat tècnica per tal d’adaptar l’ús de l’edifici amb les restes romanes trobades al seu subsòl. L’edificació és un exemple de la filosofia de treball de l’arquitecte pel que fa a conceptes tan importants com la implantació urbana dels seus edificis o el respecte pel medi ambient.
Del seu currículum destaca que és un gran especialista en el disseny de vivendes. La seva constant investigació sobre la manera d’habitar i les conseqüències que aquest fet han de comportar al disseny arquitectònic han fet que conceptes com el de la flexibilitat siguin presents des de fa temps en molts dels seus treballs. Ha construït totes les tipologies de vivenda i de tots els registres possibles, passant des de les particulars aïllades a grans complexes tant de vivenda protegida com del més alt nivell.

El Novembre del 2013 l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya acredita a Jaume Alentorn i Ferrer com a certificador energètic d'edificis existents.

Jaume Alentorn i Ferrer ha participat, també, en diversos concursos d’arquitectura a nivell nacional i internacional.

_ESP

Jaume Alentorn Ferrer (Barcelona, 1953)
Socio fundador de alentornialentornarquitectesslp

Jaume Alentorn Ferrer se gradúa como Arquitecto, especialidad de edificación, con tan sólo 23 años, en 1976. Tuvo el privilegio de tener arquitectos de talla nacional e internacional como profesores como por ejemplo: Rafael Moneo, Robert Terrades, Carles Buixadé, Joan Margarit, los hermanos Solà-Morales o Josep Maria Sostres entre otros.

Ya desde cuarto año de carrera colabora con el Departamento de Estructuras Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Catalunya y, el mismo año que termina la carrera, se convierte en profesor.

Actualmente es un especialista de reconocido prestigio en estructuras de hormigón y a lo largo de su carrera docente ha impartido clases tanto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona como en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, ambas de la Universidad Politécnica de Catalunya. A lo largo de su larga trayectoria ha participado en varios equipos docentes encabezados, entre otros, por los catedráticos Carles Buixadé, Joan Margarit o Lluís Moya desarrollando clases teóricas y prácticas de hormigón armado y teoría de estructuras de las asignaturas de Estructuras Arquitectónicas II y Estructuras Arquitectónicas III. Actualmente forma parte del equipo docente del Dr..Jordi Maristany.
Asimismo, puntualmente, también ha sido invitado para dar conferencias en másters desarrollados en la propia Universidad Politécnica de Catalunya.

Desde 2001 y hasta la actualidad ha sido miembro de varios Tribunales Finales de Carrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Catalunya, como especialista de estructuras. Ha estado compartiendo tribunal con arquitectos como Jordi Bellmunt, Joan Viader o Joan Roig entre otros. Actualmente se encuentra dentro del aula de la línea de PFC de Arquitectura y Paisaje.
Se calcula que han pasado por sus manos más de 6.000 alumnos nacionales e internacionales de arquitectura.

Jaume Alentorn Ferrer también fue arquitecto municipal de los Ayuntamientos de Taradell, Viladrau, Sant Julià de Vilatorta y asesor del de Espinelves durante el período 1977-80, donde adquirió una gran experiencia en temas de desarrollo y gestión urbanística.

Profesionalmente tiene una extensa experiencia en todo tipo de proyectos de edificación y urbanismo, así como en las respectivas direcciones de obra. Se calcula que más de medio millón de m2 llevan su sello. La variedad en los proyectos es ejemplo de su constante espíritu de superación y ha tenido que abordar obras de gran complejidad técnica pasando por todos los registros y tipologías posibles: desde las de mayor importancia y singularidad hasta las más domésticas. Su carácter marcadamente profesional ha hecho que clientes como la Generalitat de Cataluña, La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "La Caixa", Caixa de Manlleu, diversas
administraciones municipales, empresas privadas de diversa envergadura así como una gran variedad de personas particulares hayan confiado en él sus proyectos.
Asimismo, Jaume Alentorn Ferrer es responsable del diseño y construcción de grandes áreas comerciales y de ocio, como por ejemplo la de Granollers, que se completó con unos multicines, así como de varios establecimientos de las marcas Caprabo (Eroski) y Lid 'el emplazados por todo el territorio.
También cabe destacar que uno de sus edificios tiene su planta sótano -2 integrada en el recorrido arqueológico del Museo de Badalona, convirtiéndose en un ejercicio de gran complejidad técnica para adaptar el uso del edificio con los restos romanos encontrados en su subsuelo. La edificación es un ejemplo de la filosofía de trabajo del arquitecto en cuanto a conceptos tan importantes como la implantación urbana de sus edificios o el respeto por el medio ambiente.
De su currículum destaca que es un gran especialista en el diseño de
viviendas. Su constante investigación sobre el modo de habitar y las consecuencias que este hecho deben comportar al diseño arquitectónico han hecho que conceptos como el de la flexibilidad estén presentes desde hace tiempo en muchos de sus trabajos. Ha construido todas las tipologías de vivienda y de todos los registros posibles, pasando desde las particulares aisladas a grandes complejos tanto de vivienda protegida como del más alto nivel.

En Noviembre del 2013 la Escuela Sert del Colegio de Arquitectos de Cataluña acredita a Jaume Alentorn Ferrer como certificador energético de edificios existentes.

Jaume Alentorn Ferrer ha participado, también, en varios concursos de arquitectura a nivel nacional e internacional.

Top