EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 205,09 m2
Data projecte: 2010 - actualitat
Localitat: Espinelves (Girona)
Estat: En fase de projecte
Descripció projecte: El projecte s’emmarca en un paratge de gran interès natural, al bell mig del Montseny i amb unes privilegiades vistes vers el cim de Les Agudes (1703 m). La idea arquitectònica principal és, simplement, donar el màxim protagonisme a aquest paratge privilegiat i introduir-lo a l’interior de l’habitatge.

La planta del projecte separa clarament la zona de nit de la de dia, introduint en aquesta segona un gir vers l’estricta orientació Sud. Mitjançant aquest mecanisme, el parament absolutament vidriat de la zona de dia es converteix en un gran captador d’energia i de llum natural (protegit per una pèrgola exterior que s’acaba convertint en un magnífic mirador) a més d’esdevenir un marc al paisatge natural.

Els materials empleats, fusta, pedra i teula així com el color de la façana intenta adaptar-se a les construccions existents i a la gama cromàtica de l’entorn. L’adaptació al medi i el respecte als aspectes tradicionals de l’arquitectura pròpia del lloc s’han considerat de vital importància sense renunciar, però, a aspectes d’estricta modernitat en la concepció del disseny del projecte.

_ESP

Superficie construida: 205,09 m2
Fecha proyecto: 2010 - actualidad
Localidad: Espinelves (Girona)
Estado: En fase de proyecto
Descripción proyecto:
El proyecto se enmarca en un paraje de gran interés natural, en medio del Montseny y con unas privilegiadas vistas hacia la cima de Les Agudes (1703 m). La idea arquitectónica principal es, simplemente, dar el máximo protagonismo a este paraje privilegiado e introducirlo en el interior de la vivienda.

La planta del proyecto separa claramente la zona de noche de la de día, introduciendo en esta segunda un giro hacia la estricta orientación Sur. Mediante este mecanismo, el paramento absolutamente vidriado de la zona de día se convierte en un gran captador de energía y de luz natural (protegido por una pérgola exterior que se acaba convirtiendo en un magnífico mirador) además de ser un marco al paisaje natural.

Los materiales empleados, madera, piedra y teja así como el color de la fachada intenta adaptarse a las construcciones existentes y a la gama cromática del entorno. La adaptación al medio y el respecto a los aspectos tradicionales de la arquitectura propia del lugar se han considerado de vital importancia sin renunciar, sin embargo, a aspectos de estricta modernidad en la concepción del diseño del proyecto.

Top