EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 838 m2
Data projecte: 2014
Localitat: Tona (Barcelona).
Estat: En fase de projecte.
Descripció del projecte:
Habitatge unifamiliar aïllat amb un programa funcional complex. El projecte treballa el volum construït utilitzant materials nobles i tradicionals amb un llenguatge arquitectònic modern.
S'enfatitza l'horitzontalitat del projecte i es contrasta amb elements de composició clarament vertical.
Es distingeix la voluntat projectual d'obtenir una façana més abstracta de cara a la via pública i una altra més oberta, domèstica i privada de cara al jardí.

_ESP

Superficie construida: 838 m2
Fecha proyecto: 2014
Localidad: Tona (Barcelona)
Estado: En fase de proyecto
Descripción del proyecto:
Vivienda unifamiliar aislada con un programa funcional complejo. El proyecto trabaja el volumen construido utilizando materiales nobles y tradicionales con un lenguaje arquitectónico moderno.
Se enfatiza la horizontalidad del proyecto y se contrasta con elementos de composición claramente vertical.
Se distingue la voluntad proyectual de obtener una fachada de mayor abstracción hacia la via pública y, por contraste, otra más abierta, doméstica y privada de cara al jardín.


Top