EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 201,99 m2
Data projecte: 2011 - actualitat.
Localitat: Tona (Barcelona)
Estat: En fase de projecte.
Descripció projecte:
- Es diferencien clarament les zones de dia i de nit. Aquest aspecte funcional es converteix en l'eix generador del projecte i és el que, al final, també en dóna la seva formalització estètica.

- La zona intersticial entre aquestes dues àrees s'aprofita per generar-hi l'accés i per desenvolupar-hi un tall longitudinal mitjançant una pèrgola. Aquest element, apart de ser importantíssim a nivell conceptual, proporciona una necessària protecció solar als espais de circulació de l'habitatge que es dissenyen absolutament vidriats de cara el jardí.

- S'ha parat especial atenció en les orientacions de les estances principals amb l'objectiu d'obtenir un habitatge radicalement obert al jardí sense renunciar a la màxima sostenibilitat i eficiència energètica en la seva futura utilització.

- Es respecta la premissa incial de desenvolupar tot el programa en planta baixa degut a les evidents avantatges d'accessibilitat i a la reducció en els costos de construcció.

_ESP

Superficie construida: 201,99 m2
Fecha proyecto: 2011
Localidad: Tona (Barcelona)
Estado: En fase de proyecto.
Descripción proyecto:
- Se diferencian claramente las zonas de día y de noche. Este aspecto funcional se convierte en el eje generador del proyecto y es lo que, al final, también da su formalización estética.

- La zona intersticial entre estas dos áreas se aprovecha para generar el acceso y para desarrollar un corte longitudinal mediante una pérgola. Este elemento, aparte de ser importantísimo a nivel conceptual, proporciona una necesaria protección solar a los espacios de circulación de la vivienda, que se diseñan absolutamente vidriados de cara al jardín.

- Se ha puesto especial atención en las orientaciones de las estancias principales con el objetivo de obtener una vivienda radicalmente abierta al jardín sin renunciar a la máxima sostenibilidad y eficiencia energética en su futura utilización.

- Se respeta la premisa inicial de desarrollar todo el programa en planta baja debido a las evidentes ventajas de accesibilidad que ofrece y a la reducción en los costes de construcción.

Top