EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 9.667,85 m2
Data projecte: 2006
Localitat: Roda de Ter (Barcelona)
Estat: Blocs 4 i 5: construïts. 
          Blocs 2 i 3: en construcció.
          Bloc 1: per iniciar les obres.
Descripció projecte: La construcció d’un gran complex residencial, de 90 habitatges, a una població com Roda de Ter havia de ser curosament estudiada. Per tal de fugir de la sobredensificació, es decideix fragmentar el volum edificat en 5 blocs plurifamiliars aïllats (només relligats a nivell de soterrani) i se’ls allibera de la condició d’estar alineats als vials circumdants. Aquesta organització permet tenir una sèrie de punts visuals de referència, ressaltant les arestes dels diversos blocs, col·locats deliberadament a tres quarts uns respecte els altres. D’aquesta manera, a mesura que l’observador es mou entre els edificis, sempre se li ofereix una perspectiva canviant i amb una clara sensació dinàmica.
La introducció d’un gran buidat entre els quatre blocs (el cinquè resta independent resolent la cantonada) permet tenir un espai central de relació, orientat a Sud, a més d’unes vivendes en planta baixa amb zones enjardinades completament obertes a aquest espai central. La decisió radical de concentrar totes les entrades als blocs a través d’aquest buidat interior assegura l’activitat diària d’aquest parc privat, alhora que allibera les façanes dels carrers de la funció d’accés i, per tant, en permet una formalització d’aquestes més abstracta.

_ESP

Superficie construida: 9.667,85 m2.
Fecha proyecto: 2006
Localidad: Roda de Ter (Barcelona)
Estado: Bloques 4 y 5: construidos.
            Bloques 2 y 3: en construcción.
            Bloque 1: para iniciar las obras.
Descripción proyecto:
La construcción de un gran complejo residencial, de 90 viviendas, en una población como Roda de Ter debía ser cuidadosamente estudiada. Para huir de la sobredensificación, se decide fragmentar el volumen edificado en 5 bloques plurifamiliares aislados (sólo unidos a nivel de sótano) y se les libera de la condición de estar alineados a los viales circundantes. Esta organización permite tener una serie de puntos visuales de referencia, resaltando las aristas de los diversos bloques, colocados deliberadamente para evitar el paralelismo entre ellos. De esta manera, a medida que el observador se mueve entre los edificios, siempre se le ofrece una perspectiva cambiante y con una clara sensación dinámica.
La introducción de un gran vaciado entre los cuatro bloques (el quinto queda independiente resolviendo la esquina) permite tener un espacio central de relación, orientado a Sur, además de unas viviendas en planta baja con zonas ajardinadas completamente abiertas a este espacio central . La decisión radical de concentrar todas las entradas a los bloques a través de este vaciado interior asegura la actividad diaria de este parque privado, a la vez que libera las fachadas de las calles de la función de acceso y, por tanto, permite una formalización de estas más abstracta.


Top