EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

Superfície construïda: 5.600,41 m2
Data projecte: 1990
Localitat: Badalona (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte: Es tracta d’un edifici de gran complexitat, tant pel seu programa com pel seu emplaçament. L’edifici es troba situat just a sobre  d’unes restes arqueològiques romanes de gran valor, motiu pel qual tot l’edifici es desenvolupa per acollir-les en el seu interior i permetre que aquestes s’integrin dins el Museu de Badalona, emplaçat just a darrera de l’edifici. A més, aquest dóna front a un espai públic on també hi ha una gran presència de restes romanes, motiu pel qual l’edifici també n’ha de donar resposta. (Recentment, posterior a la realització del projecte, s’ha construït una plaça dura que ha tapat les restes romanes, fins llavors exteriors).

El projecte, doncs, adopta una distribució funcional al màxim de racional, tenint en el soterrani  -2 el recorregut arqueològic (enllaçat amb el museu), al soterrani -1 l’aparcament, a la planta baixa i altell una gran galeria comercial porxada absolutament vidriada mitjançant un mur cortina a doble alçada (intentant reflectir les restes romanes del gran espai públic que té enfront) i les quatre plantes restants es desenvolupen 24 habitatges, dissenyats per tal de fruir el màxim nombre d’estances de les privilegiades vistes sobre l’espai públic i de il·luminació natural.

Tots aquests condicionants van fer que l’edifici fos tècnicament complicat de resoldre ja que s’havia d’encaixar respectuosament l’estructura entre les diverses restes del segon soterrani sense malmetre-les. La impossibilitat de fer els encepats del pilotatge necessari a nivell de segon soterrani va portar a la solució de fer una gran caixa de formigó amb els murs de contenció i amb les lloses massisses del sostre segon i primer soterrani que actués a tal efecte.

_ESP

Superficie construida: 5600,41 m2
Fecha proyecto: 1990
Localidad: Badalona (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
Se trata de un edificio de gran complejidad, tanto por su programa como por su emplazamiento. El edificio se encuentra situado justo encima de unos restos arqueológicos romanos de gran valor, por lo que todo el edificio se desarrolla para acogerlos en su interior y permitir que éstos se integren dentro del Museo de Badalona, emplazado justo detrás del edificio proyectado. Además, éste da frente a un espacio público donde también hay una gran presencia de restos romanos, motivo por el cual el edificio también debe darle respuesta. (Recientemente, posterior a la realización del proyecto, se ha construido una plaza dura que ha tapado los restos romanos, hasta entonces exteriores).

El proyecto, pues, adopta una distribución funcional al máximo de racional, alojando en el sótano -2 el recorrido arqueológico (enlazado con el museo), en el sótano -1 el aparcamiento, en la planta baja y entresuelo una gran galería comercial protegida por un porche con la fachada absolutamente vidriada mediante un muro cortina de doble altura (intentando reflejar los restos romanos del gran espacio público que tiene delante) y en las cuatro plantas restantes se desarrollan 24 viviendas, diseñados para disfrutar el máximo número de estancias de las privilegiadas vistas sobre el espacio público y de iluminación natural.

Todos estos condicionantes hicieron que el edificio fuera técnicamente complicado de resolver ya que se tenía que encajar respetuosamente la estructura entre los diversos restos del segundo sótano sin dañarlos. La imposibilidad de hacer los encepados del pilotaje necesario a nivel de segundo sótano llevó a la solución de hacer una gran caja de hormigón con los muros de contención y con las losas macizas del techo segundo y primer sótano que actuara a tal efecto.


Top