EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 2.376,96 m2
Data projecte: 2006
Localitat: Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte: El projecte es desenvolupa amb dos blocs plurifamiliars, units tan sols a nivell de planta soterrani, on s’hi projecten 7 i 12 habitatges respectivament.

El interès del projecte es basa, principalment, en les diferències tipològiques entre els dos blocs atenent a les dues realitats, ben diferents, dels carrers on s’ubiquen i la recerca d’una adaptació urbanística del projecte a l’entorn on s’implanta.

Sota l’aparença d’una imatge unitària de conjunt, el bloc del Carrer Verdaguer desenvolupa al seu interior unes vivendes enteses gairebé com a cases unifamiliars en filera, gràcies a un estudiat sistema d’escales interiors que enllacen els espais privatius de les vivendes a través de les diverses plantes. Al seu torn, l’edificació que dóna front a la Carretera de Ribes desenvolupa un bloc plurifamiliar entès com a tal, a excepció de les vivendes que tenen sortida al pati interior que són tipus dúplex invertits.

El projecte desenvolupa el tema de l’aprofitament de la coberta com a complement exterior de les vivendes, a mode de grans terrasses amb la presència de pèrgoles i zones d’ombra, així com la importància del buidat interior entre els dos blocs a nivell de tensió del projecte, confort de les vivendes i com a pulmó exterior.

_ESP

Superficie construida: 2.376,96 m2
Fecha proyecto: 2006
Localidad: Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
El proyecto se desarrolla con dos bloques plurifamiliares, unidos tan sólo a nivel de planta sótano, donde se proyectan 7 y 12 viviendas respectivamente.

El interés del proyecto se basa, principalmente, en las diferencias tipológicas entre los dos bloques atendiendo a las dos realidades, muy diferentes, de las calles donde se ubican y la búsqueda de una adaptación urbanística del proyecto al entorno donde se implanta.

Bajo la apariencia de una imagen unitaria de conjunto, el bloque de la Calle Verdaguer desarrolla en su interior unas viviendas entendidas casi como casas unifamiliares en hilera, gracias a un estudiado sistema de escaleras interiores que enlazan los espacios privativos de las viviendas a través de las diversas plantas. A su vez, la edificación que da frente a la Carretera de Ribes desarrolla un bloque plurifamiliar entendido como tal, a excepción de las viviendas que tienen salida al patio interior que son tipo dúplex invertidos.

El proyecto desarrolla el tema del aprovechamiento de la cubierta como complemento exterior de las viviendas, a modo de grandes terrazas con la presencia de pérgolas y zonas de sombra, así como la importancia del vaciado interior entre los dos bloques a nivel de tensión del proyecto, confort de las viviendas y como pulmón exterior.

Top