EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Data concurs: 2009
Localitat: Dubai (Emirats Àrabs Units)
Estat: Concurs
Descripció projecte:

- El concurs planteja la construcció d'una estructura emblemàtica que situi la ciutat de Dubai al món. Aquesta havia d'anar acompanyada d'un programa que contingués una biblioteca, sala d'actes, cafeteria i uns escenaris per a grans concerts.

- Es planteja, en continuïtat amb el llac existent al parc, uns màstils que, partint de cota inferior, s'enlairen en voladís sobre els carrers circumdants per anar a trobar els punts que millor vistes tenien sobre el port, la marina, el pont d'Al Maktoum i el canal. En aquests punts de privilegi situats a 170 i 155 metres d'altura es situa la cafeteria i la part VIP de la biblioteca.

- La resta del programa es troba en el basament, en uns edificis simulant ser vaixells a mig enfonsar al llac, contenint l'edifici destinat a sala d'actes, biblioteca i els dos escenaris per concerts encarats al parc.

- L'estructura d'aquesta construcció en altura es basa en l'efecte balança, gràcies a un sistema de cables que connecta els tres màstils entre si i en solidaritza el seu comportament. 

_ESP

Fecha concurso: 2009
Localidad: Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Estado: Concurso
Descripción proyecto:

- El concurso plantea la construcción de una estructura emblemática que sitúe la ciudad de Dubai en el mundo. Esta tenía que ir acompañada de un programa que contuviera una biblioteca, sala de actos, cafetería y unos escenarios para grandes conciertos.

- Se plantea, en continuidad con el lago existente en el parque, unos mástiles que, partiendo de cota inferior, se elevan en voladizo sobre las calles circundantes para ir a encontrar los puntos que mejor vistas tenían sobre el puerto, la marina, el puente de Al Maktoum y el canal. En estos puntos de privilegio situados a 170 y 155 metros de altura se sitúa la cafetería y la parte VIP de la biblioteca.

- El resto del programa se encuentra en el basamento, en unos edificios simulando ser barcos a medio hundir en el lago, conteniendo el edificio destinado a sala de actos, biblioteca y los dos escenarios para conciertos encarados hacia al parque.

- La estructura de esta construcción en altura se basa en el efecto balanza, gracias a un sistema de cables que conecta los tres mástiles entre sí solidarizando su comportamiento.

Top