EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 1.256,09 m2
Data projecte: Primera fase: 1983
                      Segona fase: 1989
Localitat: La Molina (Girona)
Estat: Construït.
Descripció projecte:
- Rehabilitació i reforma de l’alberg Verge de les Neus de La Molina.  Canvis funcionals, de distribució, estètics i reforços estructurals. S’habiliten espais de direcció.
- Especial atenció a la ventilació i il·luminació natural de les estances.
- Aspecte d’equipament unitari i adaptat al privilegiat entorn on s’ubica malgrat les diverses intervencions sofertes al llarg dels anys.

_ESP

Superficie construida: 1.256,09 m2
Fecha proyecto: Primera fase: 1983
                         Segunda fase: 1989
Localidad: La Molina (Girona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
- Rehabilitación y reforma del albergue “Verge de les Neus” de La Molina. Cambios funcionales, de distribución, estéticos y refuerzos estructurales. Se habilitan espacios de dirección.
- Especial atención a la ventilación e iluminación natural de las estancias.
- Aspecto de equipamiento unitario y adaptado al privilegiado entorno donde se ubica a pesar de las diversas intervenciones sufridas a lo largo de los años.

Top