EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 10.345,41 m2
Data projecte: 2009 - actualitat
Localitat: Vic (Barcelona)
Estat: En fase de projecte.
Descripció projecte:
- Edifici generador d’activitat, pol d’atracció i de gran flexibilitat en el seu ús.
- Distribució en quatre blocs aïllats sobre un basament vidriat continu que allotja tots els serveis comuns i oberts a la ciutat.
- Importància dels espais exteriors: plaça central com a pulmó de l’activitat de tot l’equipament així com altres espais urbans d’escala menor adaptats a cada edifici.
- Disseny seguint paràmetres de sostenibilitat i estalvi energètic: Posicionament dels edificis, control solar adaptat a cada orientació, ventilació creuada natural, aïllament tèrmic, cobertes verdes ecològiques, calefacció i climatització amb biomassa.
- Aspecte exterior coherent amb aquestes premisses de disseny. Alt sistema de prefabricació. Imatge moderna i singular.

_ESP

Superficie construida: 10.345,41 m2
Fecha proyecto: 2009 - actualidad
Localidad: Vic (Barcelona)
Estado: En fase de proyecto.
Descripción proyecto:
- Edificio generador de actividad, polo de atracción y de gran flexibilidad en su uso.
- Distribución en cuatro bloques aislados sobre un basamento vidriado continuo que aloja todos los servicios comunes y abiertos a la ciudad.
- Importancia de los espacios exteriores: plaza central como pulmón de la actividad de todo el equipamiento así como otros espacios urbanos de escala menor adaptados a cada edificio.
- Diseño siguiendo parámetros de sostenibilidad y ahorro energético: Posicionamiento de los edificios, control solar adaptado a cada orientación, ventilación cruzada natural, aislamiento térmico, cubiertas verdes ecológicas, calefacción y climatización con biomasa.
- Aspecto exterior coherente con estas premisas de diseño. Alto sistema de prefabricación. Imagen moderna y singular.

Top