EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 20.821,02 m2
Data projecte: 1996-2000
Localitat: Granollers (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte:
- Complex d’oci, comercial i d’oficines en un polígon de Granollers.
- El projecte pretén dotar l’espai resultant de valors atribuïbles a la ciutat consolidada. Disseny d’una plaça central que aglutina les entrades als edificis amb més afluència de públic. Espai recollit i d’escala humana.
- Es construeix una façana als carrers perimetrals al recinte, dotant-los de referències construïdes clares en un espai inicialment dispers.
- Forma dels edificis per garantir una bona orientació dels espais resultants. Plaça central amb orientació Sud gràcies a la forma en “Boomerang” d’un dels edificis de l’operació.

_ESP

Superficie construida: 20.821,02 m2
Fecha proyecto: 1996-2000
Localidad: Granollers (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
- Complejo de ocio, comercial y de oficinas en un polígono de Granollers.
- El proyecto pretende dotar al espacio resultante de valores atribuibles a la ciudad consolidada. Diseño de una plaza central que aglutina las entradas a los edificios con más afluencia de público. Espacio recogido y de escala humana.
- Se construye una fachada a las calles perimetrales al recinto, dotándolos de referencias construidas claras en un espacio inicialmente disperso.
- Forma de los edificios para garantizar una buena orientación de los espacios resultantes. Plaza central con orientación Sur gracias a la forma en "Boomerang" de uno de los edificios de la operación.

Top