EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Projecte: Intervencions en un centre mèdic.
Data projecte: 2018-2019
Localitat: Vic (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció:
En un centre mèdic existent es porten a terme una sèrie d’intervencions per millorar la seva eficiència, guanyar espai útil per aconseguir una nova sala d’espera, oberta però alhora recollida respecte la resta del centre mèdic i un nou consultori, més ampli i amb unes característiques diferents respecte els existents. D’aquesta manera la nova sala d’espera i el nou consultori poden actuar, si és necessari, de forma autònoma respecte a la resta del centre, característica que també s’intenta emfatitzar en la imatge i l’elecció de materials i colors més càlids alhora que es manté la imatge corporativa del centre. Seguint el criteri general de màxim aprofitament de l’espai que el centre disposa, es guanya un nou consultori reorganitzant la zona de Rajos X i s’amplia la sala de fisioteràpia, aconseguint, així mateix, fer-ho sense restar espai de la zona d’espera. El projecte també habilita tota una planta superior per al personal: sala d’estar i petita barra per menjar, sala de treball, vestidors i magatzem, tot intentant aconseguir un espai còmode, diàfan, obert i amb alta presència de llum natural que permeti treballar alegrement.

_ESP

Proyecto: Intervenciones en un centro médico.
Fecha proyecto: 2018-2019
Localidad: Vic (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción:
En un centro médico existente se llevan a cabo una serie de intervenciones con la intención de mejorar su eficiencia, ganar espacio útil para conseguir una nueva sala de espera, abierto pero al mismo tiempo recogida respecto al resto del centro médico y un nuevo consultorio, más amplio y con unas características distintas respecto a los existentes. De esta manera la nueva sala de espera y el nuevo consultorio pueden actuar, si es necesario, de forma autónoma respecto al resto del centro, característica que también se intenta enfatizar en la imagen y la elección de materiales y colores más cálidos a la vez que se conserva la imagen corporativa del centro. Siguiendo el mismo criterio general de máximo aprovechamiento del espacio que el centro dispone, se gana un nuevo consultorio reorganizando la zona de Rayos X y se amplía la sala de fisiterapia, consiguiéndolo sin restar espacio de la zona de espera existente. El proyecto también habilita toda una planta superior para el personal: sala de estar y pequeña barra para comer, sala de trabajo, vestidores y almacén, intentando conseguir un espacio cómodo, diáfano y con alta presencia de luz natural que permita trabajar alegremente.

Top