EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 

_CAT

Data projecte: 20018-2019
Localitat: Navarcles (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte:
- Modificació de l'accés a la farmàcia. Millora de l'accessibilitat mitjançant una rampa, modernització de la porta i de l'aparador, millora i modernització de la imatge de la farmàcia mitjançant la introducció de vinils i elements vidriats identificatius de la farmàcia, del seu logo i descriptius dels serveis que s'ofereixen.
- Canvi en la distribució de la farmàcia per permetre treure la llicència i portar a terme l'activitat d'ortopèdia "a mida". Confecció del gabinet de presa de mesures, laboratori de farmacotècnia i control i taller d'elaboració de material dels productes.- Introducció d'una cambra higiènica adaptada.

_ESP

Fecha de proyecto: 20018-2019
Localidad: Navarcles (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
- Modificación del acceso a la farmacia. Mejora de la accesibilidad mediante una rampa, modernización de la puerta y del escaparate, mejora y modernización de la imagen de la farmacia mediante la introducción de vinilos y elementos acristalados identificativos de la farmacia, de su logo y descriptivos de los servicios que se ofrecen.
- Cambio en la distribución de la farmacia para obtener la licencia y llevar a cabo la actividad de ortopedia "a medida". Confección del gabinete de toma de medidas, laboratorio de farmacotecnia y control y del taller de elaboración de material de los productos. - Introducción de servicios adaptados.

Top