EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
Unitat d'Actuació
Avanç Pla
Disseny Plaça 1
Disseny Plaça 2
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Data: 2002  
Localitat: Centelles (Barcelona)
Descripció intervenció: Es dissenya la Plaça del Pi, conjuntament amb l’edifici d’habitatges que hi dóna front. D’aquesta manera es desenvolupa l’espai públic, a l’entrada de la població, i el conjunt residencial de 33 habitatges.

_ESP

Fecha: 2002
Localidad: Centelles (Barcelona)
Descripción intervención: Se diseña la Plaza del Pi, conjuntamente con el edificio de viviendas que le dan frente. De esta manera se desarrolla el espacio público, la entrada de la población, y el conjunto residencial de 33 viviendas.

Top