EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
Unitat d'Actuació
Avanç Pla
Disseny Plaça 1
Disseny Plaça 2
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície total àmbit:  4789 m2
Data: 2003-2006  
Localitat: Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Descripció intervenció: Es desenvolupa la Unitat d’Actuació i el conseqüent projecte de reparcel·lació i urbanització.

_ESP

Superficie total ámbito: 4789 m2
Fecha: 2003-2006
Localidad: Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Descripción intervención: Se desarrolla la Unidad de Actuación y el consecuente proyecto de reparcelación y urbanización.

Top