EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
Unitat d'Actuació
Avanç Pla
Disseny Plaça 1
Disseny Plaça 2
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Data: 2005  
Localitat: Centelles (Barcelona)
Descripció intervenció: Es dissenya la Plaça del Carrer Riumundé, així com algun dels edificis principals que la conformen.

_ESP

Fecha: 2005
Localidad: Centelles (Barcelona)
Descripción intervención: Se diseña la Plaza de la Calle Riumundé, así como alguno de los edificios principales que la conforman.

Top