EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
Unitat d'Actuació
Avanç Pla
Disseny Plaça 1
Disseny Plaça 2
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície total àmbit:  10.286,62 m2
Data: 2007-2008  
Localitat: Torelló (Barcelona)
Descripció intervenció: Es desenvolupa l’avanç de Pla de la zona denominada com a “Can Pous”.

_ESP

Superficie total ámbito: 10.286,62 m2
Fecha: 2007-2008
Localidad: Torelló (Barcelona)
Descripción intervención: Se desarrolla el avance de Plan de la zona denominada como "Can Pous".

Top