EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
Laboratori farmacèutic
Conjunt 6 naus
Nau industrial
Edifici d'aparcaments
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda:  4900 m2
Data projecte: 1985  
Localitat: La Garriga (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte: El projecte dissenya un edifici destinat a aparcaments en un solar en cantonada. L’edifici pretén seguir la composició formal bàsica de les construccions del seu voltant, majoritàriament residencials, singularitzant de forma evident, però, la rampa que és la que resol la cantonada i el gir de l’edifici.

_ESP

Superficie construida: 4.900 m2
Fecha proyecto: 1985
Localidad: La Garriga (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
El proyecto diseña un edificio destinado a aparcamientos en un solar en esquina. El edificio pretende seguir la composición formal básica de las construcciones de su alrededor, mayoritariamente residenciales, singularizando de forma evidente, sin embargo, la rampa que es la que resuelve la esquina y el giro del edificio.

Top