EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
Laboratori farmacèutic
Conjunt 6 naus
Nau industrial
Edifici d'aparcaments
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda:  451,71 m2
Data projecte: 2005  
Localitat: Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció intervenció: Es construeix una nau industrial entre mitgeres, reculant la façana 8 metres respecte l’alineació del carrer deixant un pati previ d’accés. Des de l’exterior es pot entrar directament a la nau o bé fer-ho a un vestíbul que, mitjançant una escala, condueix a l’altell situat a planta primera. La façana es soluciona amb bloc de formigó color beige i amb un ritme ordenat d’obertures, conferint un ordre evident a la façana.

_ESP

Superficie construida: 451,71 m2
Fecha proyecto: 2005
Localidad: Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción intervención: Se construye una nave industrial entre medianeras, retrocediendo la fachada 8 metros respecto a la alineación de la calle dejando un patio previo de acceso. Desde el exterior se puede entrar directamente a la nave o bien a un vestíbulo que, mediante una escalera, conduce al altillo situado en planta primera. La fachada se soluciona con bloque de hormigón color beige y con un ritmo ordenado de aperturas, confiriendo un orden evidente en la fachada.

Top