EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
Laboratori farmacèutic
Conjunt 6 naus
Nau industrial
Edifici d'aparcaments
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda:  4.130,55 m2
Data final d’obres: 2003  
Localitat: Viladecans (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció intervenció: Es porta a terme la direcció d’obra d’uns laboratoris farmacèutics a Viladecans. L’obra va resultar complicada degut a la naturalesa geotècnica del terreny i a la presència del nivell freàtic pròxim a la superfície que va obligar a fer una fonamentació profunda a base de pilotatge. La façana es va resoldre amb panells prefabricats de formigó.

_ESP

Superficie construida: 4.130,55 m2
Fecha final de obras: 2003
Localidad: Viladecans (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción intervención:
Se lleva a cabo la dirección de obra de unos laboratorios farmacéuticos en Viladecans. La obra resultó complicada debido a la naturaleza geotécnica del terreno y a la presencia del nivel freático próximo a la superficie que obligó a hacer una cimentación profunda a base de pilotaje. La fachada se resolvió con paneles prefabricados de hormigón.

Top