EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície Construïda: 371,37 m2
Data projecte: Juliol 2020.
Estat projecte: En projecte.
Localitat: Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Descripció:
El projecte desenvolupa dos habitatges unifamiliars entre mitgeres, conformant una cantonada en xamfrà. La idea del projecte és maximitzar la orientació Sud, creant patis en façana (que s’utilitzen també per accedir a cada una de les cases), canvis d’alineació i retranquejos, estratègies que permeten obtenir el màxim de llum natural i entrada de radiació solar a l’interior dels habitatges. Aquest aspecte, que es suma a d’altres utilitzats, fan que el disseny dels habitatges tingui una alta sensibilitat envers l’eficiència energètica i procuri un estalvi en la seva futura utilització. L’estètica del conjunt és certament singular, amb obra vista blanca, gràcies a unes pèrgoles a doble alçada que, alhora que garanteixen una bona protecció solar, identifiquen els punts d’accés i singularitzen cada un dels habitatges.

_ESP

Superficie Construida: 371,37 m2
Fecha proyecto: Julio 2020.
Localidad: Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Estado proyecto: En proyecto.
Descripción:
El proyecto desarrolla dos viviendas unifamiliares entre medianeras, conformando una esquina en chaflán. La idea del proyecto es maximizar la orientación Sur, creando patios en fachada (que se utilizan también para acceder a cada una de les casas), cambios de alineación y retranqueos, estrategias que permiten obtener el máximo de luz natural y entrada de radiación solar al interior de las viviendas. Este aspecto, que se suma a otros utilizados, hacen que el diseño de las viviendas tenga una alta sensibilidad al respecto de la eficiencia energética y procuren un ahorro en su futura utilización. La estética del conjunto es ciertamente singular, con obra vista blanca, gracias a unas pérgolas a doble altura que, a la vez que garantizan una buena protección solar, identifican los puntos de acceso y singularizan cada una de las viviendas.

Top