EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

Superfície Construïda: 465,48 m2.
Data projecte: Juny 2020.
Localitat: Vic (Barcelona).
Estat: En projecte.
Descripció::
Es plantegen dos habitatges unifamiliars en filera a la zona del Nadal, a Vic (Barcelona). Els habitatges s’obren totalment a l’orientació Sud mitjançant grans superfícies vidriades i espais intermedis tals com porxos i terrasses, que alhora serveixen com a elements de protecció solar i de regulació del sobreescalfament a l’estiu. Es planteja, per les façanes Nord, l’accés peatonal als habitatges tot creant uns jardins d’accés. Mitjançant aquesta operació s’aconsegueix que els jardins orientats a Sud mantinguin un caràcter més privat i vinculat a la vida quotidiana de l’habitatge. La imatge que es persegueix és clarament moderna, de volums clars i rotunds acabats exteriorment amb marbre i que aconsegueixen un important contrast de llums i ombres, coberta plana, falsos sostres exteriors de fusta i espais interiors oberts i diàfans amb l’objectiu d’aconseguir una sensació de grans espais amb continuïtat amb els jardins i els porxos exteriors.

_ESP

Superficie Construida: 465,48 m2.
Fecha proyecto: Junio 2020.
Localidad: Vic (Barcelona)
Estado: En proyecto.
Descripción:
Se plantean dos viviendas unifamiliares en hilera en la zona del Nadal, en Vic (Barcelona). Las viviendas se abren totalmente a la orientación Sur mediante grandes superficies acristaladas y espacios intermedios tales como porche y terrazas, que a la vez sirven como elementos de protección solar y de regulación del sobrecalentamiento en verano. Se plantea, por las fachadas Norte, el acceso peatonal a las viviendas creando a su vez unos jardines de acceso. Mediante esta operación se consigue que los jardines orientados a Sur mantengan un carácter más privado y vinculado a la vida cuotidiana de la vivienda. La imagen que se persigue es claramente moderna, de volúmenes claros y rotundos acabados exteriormente

Top