EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

Superfície construïda: 524,66m2
Data projecte: 2017
Localitat: Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona)
Estat: En fase de projecte.
Descripció projecte:El projecte dissenya dos habitatges unifamiliars en filera a alineació de vial. El projecte treballa per intentar dotar de privacitat les estances que, per normativa municipal, han d’estar a línia de carrer. D’aquesta manera, així com per dotar als habitatges d’un espai d’entrada generós i protegit, es recula la façana principal de la construcció només mantenint a línia de carrer unes jardineres que articulen l’accés als habitatges. Sobre aquestes jardineres, i capgirades 45º, apareixen les obertures de la cuina que, estrictament, tan sols mantenen una aresta a línia de carrer i permeten als usuaris disfrutar d’un cert grau de protecció i d’unes vistes encreuades  de tota la via pública. L’espai d’accés queda coronat per una gran barbacana de formigó que protegeix aquest espai frontal que, simbòlicament, queda remarcat per dos pilars metàl.lics que el sustenten.

_ESP

Superficie construida: 524,66m2
Fecha proyecto: 2017
Localidad: Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona)
Estado: En fase de proyecto.
Descripción proyecto: El proyecto diseña dos viviendas unifamiliares en hilera a alineación de vial. El proyecto trabaja para intentar dotar de privacidad a les dependencias que, por normativa municipal, deben estar a línea de calle. De esta manera, así como para dotar a las viviendas de un espacio de entrada generoso y protegido, se recula la fachada principal de la construcción manteniendo solamente a línea de calle unas jardineras que articulan el acceso a las viviendas. Sobre estas jardineras, y giradas 45º, aparecen las oberturas de la cocina que, estrictamente, sólo mantienen una arista a la línea de la calle y permiten a los usuarios disfrutar de un cierto grado de protección ofrecerles unas vistas cruzadas de toda la vía pública. El espacio de acceso queda coronado por un gran alero de hormigón armado que protege este espacio frontal que, simbólicamente, queda remarcado por dos pilares metálicos que lo sustentan.

Top